ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਖੋਟੀ ਉਸਦੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੂਹਦੀ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).