ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁੱਟਦਾ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).