ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).