ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).