ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰਡ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).