ਯਿਨਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).