ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਠੋਰ ਹਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).