ਹਾਰਲੇ ਡੀਨ ਉਸ ਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਕੋ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਉਸ ਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).