ਇਸ ਮਾਚੋ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈਟਿਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਟਾਨਾ ਕੋਮਬੈਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).