ਬਰੁਕ ਮੇਨਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).