ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).