😉 ਸੰਪੂਰਣ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੋਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਦਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).